Starosądecki Festiwal
Muzyki Dawnej

Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej istnieje od 1975 r. Stał się cenionym miejscem prezentacji najstarszej muzyki Europy w nowych opracowaniach i wykonaniu najsłynniejszych solistów i zespołów na świecie.

Formularz
rejestracyjny
Program 
do druku
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca
Amor et mors

Natchniony autor starotestamentowej Pieśni nad Pieśniami z niezwykłą głębią lakonicznego zwrotu ujął ponadczasowy splot ludzkich doświadczeń: „Jak śmierć potężna jest miłość”. Dalekim echem tych słów jest początek wiersza otwierającego tom Srebrne i czarne Jana Lechonia: „Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczą główną, / Powiem ci: śmierć i miłość – obydwie zarówno”. Obydwa te doświadczenia zawsze były chętnie wybieranym przedmiotem artystycznych interpretacji literackich, plastycznych czy muzycznych. Przecinają one sferę sacrum i profanum, często łącząc je ze sobą i obierając człowieka za wspólny mianownik. W każdym przypadku głębia i nośność tej tematyki sprawiała, że wydobywała ona pokłady najsubtelniejszej wrażliwości i kształtowała arcydzieła.

Przedstawienie choćby skromnego reprezentatywnego wyboru kompozycji muzycznych poświęconych miłości i śmierci jest zadaniem niewykonalnym. Podczas 43. edycji Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej dokonujemy więc subiektywnej selekcji, starając się zaprezentować niekwestionowane arcydzieła w nowych interpretacjach lub odmiennych wersjach pochodzących z ich epoki obok repertuaru kameralnego, mniej znanego czy wręcz niedawno odkrytego. Proponujemy muzyczne ilustracje ludzkich doświadczeń należących do sfery profanum i ich uwznioślenia w sferze sacrum.

Wszystko to składa się na zróżnicowany i barwny program festiwalu, w ramach którego wystąpią wybitni soliści oraz zespoły polskie i zagraniczne, przypominając i przywracając po wiekach do życia perły sztuki

muzycznej nowożytnej Europy. Zaprezentowane interpretacje staną się jednocześnie okazją do wspólnej – wykonawców i publiczności – inspirowanej artystycznym kunsztem refleksji nad fundamentalnymi doświadczeniami stanowiącymi o głęboko humanistycznej i chrześcijańskiej tożsamości ludzi zakorzenionych w dziedzictwie naszego kontynentu.

Marcin Szelest

Zaproszeni artyści

Thélème

Ensemble Thélème

Amor i Mars kier. art. Jean-Christophe Groffe Claudio Monteverdi utrzymywał, że wynalazł styl muzyczny odpowiedni do oddania wzburzenia i walki; z pewnością w jego czasach była to prawda, ale już

Czytaj więcej »

Profeti della Quinta

Ego dormio et cor meum kier. art. Elam Rotem Wczesnosiedemnastowieczna muzyka religijna pisana w nowym, emocjonalnym stylu, często na bardzo niewielkie zespoły wykonawców, chętnie korzystała z tekstów biblijnych i liturgicznych

Czytaj więcej »

Vasa Consort

Johann Sebastian Bach – Pasja wg św. Jana kier. art. Marcin Szelest W historii Męki Pańskiej śmierć i miłość splatają się nierozerwalnie. Wiedział to dobrze Bach, który wyeksponował ten wątek w

Czytaj więcej »
Weser-Renaissance Bremen (Niemcy)

Weser-Renaissance Bremen

Dulcis amor Jesu – muzyka dawnego Gdańska dyr. Manfred Cordes W ramach prologu, w wykonaniu czołowego zespołu specjalizującego się w wykonawstwie muzyki ośrodków hanzeatyckich XVI i XVII wieku zabrzmią wystawne utwory

Czytaj więcej »
Skip to content