Starosądecki Festiwal
Muzyki Dawnej

Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej istnieje od 1975 r. Stał się cenionym miejscem prezentacji najstarszej muzyki Europy w nowych opracowaniach i wykonaniu najsłynniejszych solistów i zespołów na świecie.

Program 
do druku
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca
Imago

Bez wątpienia sztuka komponowania wymaga wyobraźni. Jednak nasze popularne wizje twórców jako natchnionych geniuszów, czerpiących inspiracje ze sfer niedostępnych zwykłym śmiertelnikom, mają stosunkowo krótką historię, która sięga zaledwie romantyzmu. Wcześniej, przez długie wieki, pisanie muzyki było postrzegane bardziej jako rzemiosło, w którym za zaletę uważano raczej trzymanie się reguł niż ich przekraczanie. Tym bardziej fascynują nas kompozytorzy, którzy śmiało wyznaczali nowe szlaki, i utwory zdradzające nieprzeciętną dozę fantazji. Do tych aspektów odwołuje się myśl przewodnia 44. edycji Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej. Ale Imago to również inspiracje pozamuzyczne, jak w przypadku Sonat Misteryjnych Bibera czy Pór Roku Vivaldiego; te ostatnie pochodzą zresztą ze zbioru, któremu kompozytor nadał znaczący tytuł „Spór harmonii i wyobraźni”. To również zadanie dla nas, współczesnych słuchaczy, odbiorców dzieł powstałych przed kilkoma wiekami. Możemy zatrzymać się na kunsztowności ornamentacji, ale możemy też odkryć pod instrumentalnym opracowaniem wokalny oryginał. Dzięki naszej wyobraźni odnajdujemy w sztuce historię, tradycję, ale i bliskie nam emocje i obrazy. Koncerty festiwalowe dają nam możliwość bliskiego obcowania z kunsztem i wyobraźnią artystów, za sprawą których utrwalone na papierze dzieła uzyskują nowe, żywe interpretacje. Są one zakorzenione w historycznych praktykach wykonawczych, ale z pewnością inne od tych, które rozbrzmiewały kilka stuleci temu. Nie wiemy dokładnie, dokąd zaprowadzi nas fantazja wirtuozów inspirowana wizjonerstwem kompozytorów. Nie możemy wyznaczyć sztywnej granicy między twórcą a odtwórcą; każdy z nich był i jest jednocześnie jednym i drugim. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w którą stronę porwie nas nasza imaginacja. Jedno jest pewne: warto zaryzykować tę przygodę.

Marcin Szelest

Zaproszeni artyści

artysta1
artysta4
artysta5
artysta3
Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch – skrzypce
Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch jest niezwykle wszechstronną skrzy- paczką. Wykonuje muzykę wszystkich epok, koncentrując się na repertuarze od XVII do XIX wieku. Gra również na violi d’amore oraz pełni funkcje koncertmistrza lub lidera różnych zespołów Współpr...
Katarzyna Drogosz – fortepian
Katarzyna Drogosz specjalizuje się w grze na instrumentach historycznych, interesuje się także historią i budową fortepianu. Jest finalistką międzynarodowego konkursu Musica Antiqua 2007 w Brugii. Oprócz repertuaru solowego wykonuje muzykę kamera..
Quirine van Hoek – skrzypce
Quirine van Hoek jest wszechstronnym muzykiem. Gra na skrzypcach współczesnych i barokowych oraz na altówce. Wykonuje partie solowe w koncertach skrzypcowych Bacha, Vivaldiego, Mozarta, Brucha, Mendelssohna i Czajkowskiego, ale sięga...
Orí Harmelin – lutnia, teorba
Orí Harmelin urodził się w roku 1981 w Hajfie (Izrael). Studiował grę na instrumentach lutniowych w Trossingen pod kierunkiem Rolfa Lislevanda i Keesa Boeke, a następnie w Zurychu u Eduarda Egueza. Jest lutnistą zespołów Profeti della Quinta i Voces Suaves...

Wrocławska Orkiestra Barokowa
Wrocławska Orkiestra Barokowa – założona w 2006 roku przez Andrzeja Kosendiaka, jest zespołem działającym w ramach Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, jednej z niewielu instytucji kulturalnych w Polsce mogących poszczycić się ...
Skip to content