42 Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej

8 - 12 lipca 2020

29 SFMD 2007

XXIX Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej rozpoczął się zgodnie z wieloletnią tradycją konduktusem Omnia Beneficia – festiwalowym hejnałem, który trębacze Starosądeckiej Orkiestry Dętej grają przed i po każdym koncercie. W roku 750. rocznicy lokacji miasta festiwal zgodnie z oczekiwaniami organizatorów i gospodarzy miasta był wielkim wydarzeniem kulturalnym. Program imprezy był niezwykle bogaty, z wieloma elementami nawiązującymi do przeszłości miasta.
Muzykowanie rozpoczęło się 1 lipca i trwało do 7 lipca. Dyrektor artystyczny Stanisław Welanyk – obchodzący w tym roku dziesięciolecie kierowania festiwalem – obwieścił czas koncertów dźwiękiem oryginalnego werbla dobosza miejskiego. Główne role w tej edycji festiwalu odgrywali artyści krakowscy i lwowscy. Festiwal zainaugurowano w kościele św. Elżbiety koncertem muzyki barokowej w wykonaniu kameralistów Orkiestry Akademii Beethovenowskiej. Bardzo interesujący (także wizualnie) był koncert zespołu puzonów historycznych Trombastic z Warszawy. Schola Familiae Pragensis Vlastislava Matouška zaprezentowała czternastowieczny utwór Codex Franus, który w Polsce wykonany został po raz pierwszy. Austriacki Pandolfis Consort przedstawił muzykę z czasów króla Jana III Sobieskiego (zapisanego w historii miasta pięknymi kartami związanymi ze staraniem o beatyfikację św. Kingi). Lwowska Capella Leopolis (kier. art. Roman Stelmaszuk) i Kapela Dworska Consortium Sedinum pod kier. Urszuli Stawickiej zaprezentowały muzyczne zabytki odkryte w Bibliotece Jasnogórskiej: Mszę Dominika Nuna i Nieszpory Wawrzyńca Neumana. Kwartet wybitnej skrzypaczki Kai Danczowskiej przywiózł na festiwal premierowy program z dziełami Schuberta i Paganiniego. Dawne utwory ukraińskiej muzyki kościelnej z mszą Igora Strawińskiego zaprezentowały lwowskie zespoły Kalophonia (kier. art. Taras Grudowyj) i Gloria (kier. art. Volodymir Syvochip). Na zakończenie wystąpił jeden z wiodących zespołów muzyki dawnej, doskonale znany w Starym Sączu Dekameron Tadeusza Czechaka, który przedstawił program z zabytkami polskiej muzyki religijnej. Wcześniej odbyło się na starosądeckim rynku plenerowe widowisko Civitas antiqua (przedstawiające ważne wydarzenia w dziejach miasta) oraz występowały: niemiecko-polski big-band pod dyr. Georga Weissa, chór Belfersingers z Gorlic (przedstawiający muzykę religijną od XV do XIX wieku), chór Scherzo z Nowego Sącza oraz Starosądecka Międzyszkolna Orkiestra Dęta.
Najważniejszym punktem programu było majestatyczne oratorium Józefa Haydna Stworzenie świata w wykonaniu chóru Gloria i Orkiestry Filharmonii Lwowskiej (na inaugurację pierwszej części obchodów jubileuszowych w dniach 6-8 lipca).
 W roku 750-lecia lokacji miasta festiwal finansowali: Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwo Małopolskie, Powiat Nowosądecki, Telefonia Komórkowa „Plus”, Bank Spółdzielczy w Starym Sączu, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz, „Piwniczanka” Zakład Butelkowania Naturalnej Wody Mineralnej Spółdzielnia Pracy w Piwnicznej Zdroju, Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa w Nowym Sączu oraz Filharmonia Lwowska. Patronat prasowy sprawował jak zwykle od wielu lat „Dziennik Polski”. Organizatorem koncertów był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, który wydał też folder pt. „Festiwalowe impresje”, pokazujący doniosłe wydarzenia kilku ostatnich edycji tej imprezy. W sumie festiwal kosztował 123 tys. zł, w tym 50 tys. zł z budżetu gminy. Za te pieniądze udało się zorganizować kilkanaście koncertów, tym razem tylko w Starym Sączu, ale takie było założenie organizatorów. Warto jeszcze dodać, że wstęp na wszystkie koncerty był bezpłatny. 29.  Starosądecki  Festiwal  Muzyki  Dawnej  był  mocnym akcentem obchodów jubileuszowych 750-lecia lokacji Starego Sącza. Zdecydowały o tym cztery elementy: doskonała muzyka, znakomici wykonawcy, sprawna organizacja i świetna frekwencja publiczności.
Skip to content