42 Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej

8 - 12 lipca 2020

32 SFMD 2010

W środę 30 czerwca o godz. 19.30 z krużganków wieży bramnej XIII-wiecznego klasztoru klarysek w Starym Sączu trębacze zagrają conductus „Omnia beneficia”. Najstarsza znana polska kompozycja wielogłosowa oznajmi rozpoczęcie XXXII Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej.
 
Będziemy mogli usłyszeć zespół z Estonii, dwa zespoły ze Szwajcarii oraz cztery z Polski. Zespół austriacki zaprezentuje m.in. orientalne utwory z Turcji i Persji, zaś zespół wokalny „Heinavanker” m.in. ludowe hymny Estonii. Dużą atrakcję stanowić będą prezentacje zespołów szwajcarskich. Pierwszy z nich, kameralny zespół „Melpomen” przedstawi nam muzykę starogrecką z VI w. p.n.e., natomiast drugi, zespół wokalny „Peregrina”, muzykę klasztorów klarysek polskich z XIII i XIV w. Z polskich zespołów zasługuje na uwagę Balet Dworski „Cracovia Danza”, który przedstawi spektakl taneczno-pantomimiczny „Taneczny świat Chopina”. W ten sposób Starosądecki Festiwalu uczci Jubileuszowy Rok Chopinowski. Będzie również premiera. Poznański zespół „Musica Maxima” ukaże nam nowe odkrycia polskiej muzyki wokalno-instrumentalnej.
 
W drugim dniu festiwalu zaprezentuje się młodzieżowy zespół muzyki dawnej „Rocal Fuza” ze Świeradowa Zdroju. Jest on wielokrotnym laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu i dotychczas wystąpił na prawie wszystkich najważniejszych festiwalach muzyki dawnej w Polsce, z wyjątkiem starosądeckiego. Jest to więc dla tego zespołu chyba największa promocja i nobilitacja. Ponadto na koncercie finałowym naszego festiwalu, wystąpi dziecięcy zespół muzyki dawnej „Scholares Minores pro Musica Antiqua” z Poniatowej. Jest on znanym w świecie, najliczniejszym i najstarszym w Polsce, bo działającym od 1975 roku, zespołem dziecięcym, który jest ambasadorem kultury muzycznej w swej kategorii.
 
Skip to content