29 czerwca – 3 lipca 2022

44 Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej

40 SFMD 2018

„Splendor patriae”

Czterdziesta edycja Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej to wspaniały jubileusz przedsięwzięcia, które utrwaliło Stary Sącz, miejsce zachowania najstarszych w Polsce zabytków muzycznych, na mapie europejskich centrów historycznego wykonawstwa muzyki dawnej.

Festiwal odbywający się w małym, uroczym galicyjskim miasteczku nie tylko był świadkiem rozwoju i ewolucji tej ważnej sfery współczesnej kultury muzycznej, ale sam aktywnie ją współtworzył i nadal stara się to czynić. Pozostaje dziś jednym z nielicznych w Europie festiwali muzyki dawnej z tak długą i bogatą historią, a w Polsce jest zjawiskiem unikatowym, wspaniałym świadectwem mądrości i determinacji tych, którzy niegdyś powołali go do istnienia, a następnie przez cztery dekady pielęgnowali jako dobro kultury o najwyższym standardzie.

W repertuarze Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej muzyka polska zawsze zajmowała miejsce szczególne. Ostatnie półwiecze było okresem intensywnych badań nad życiem muzycznym dawnej Rzeczpospolitej, które zaowocowały wieloma spektakularnymi odkryciami i pozwoliły odtworzyć świat brzmieniowy dawnych wieków w stopniu dotąd niespotykanym. Kompozycje wydobyte z archiwów często właśnie w Starym Sączu miały swoje współczesne premiery.

Do tej właśnie misji pielęgnowania polskiej kultury muzycznej, która towarzyszy Festiwalowi od jego początków, nawiązujemy w jubileuszowej edycji roku 2018, kiedy Polska świętuje stulecie odzyskania niepodległości po okresie zaborów. Przypominamy, jak ważną rolę w tamtych czasach pełniły poezja i muzyka zespolone w pieśni. Powracamy do czasów największej świetności polskiej kapeli królewskiej za panowania Wazów. Wydobywamy z zapomnienia jednego z najważniejszych polskich twórców XVIII stulecia, którego muzyka rozbrzmiewała niegdyś na ziemi sądeckiej i Spiszu. Ale ukazujemy też, że kultura polska pozostawała zawsze częścią skomplikowanej siatki powiązań kulturalnych Europy, w czym ważną rolę odgrywał patronat władców i arystokratów, animujący życie muzyczne i katalizujący powstawanie nowych dzieł; dzięki takim działaniom splendor Rzeczpospolitej docierał do Rzymu, Drezna czy Wersalu.

Przede wszystkim jednak świętujemy jubileuszową edycję Festiwalu wspaniałą muzyką, po-wołaną ponownie do życia przez wybitnych solistów oraz zespoły polskie i zagraniczne. Przechowując pamięć o historii i wierność jej realiom, współtworzymy w Starym Sączu współczesną polską kulturę, wywodzącą się z wielowiekowej tradycji naszego kontynentu.

Program 40. SFMD „Splendor patriae”
(koncerty festiwalowe)

niedziela 8 lipca, Stara Lubowla (Słowacja), kościół parafialny, godz. 19.30 – Prolog Festiwalu
Szymon Ferdynand Lechleitner: między Spiszem a Sandomierzem, Estravaganza, dyr. Andrzej Zawisza
Kup bilet na autokar: http://tiny.pl/gsdfv


środa 11 lipca, Stary Sącz, kościół św. Elżbiety, godz. 19.30 – inauguracja Festiwalu
Johann Sebastian Bach – Hof-Compositeur Augusta III Sasa
Harmonia Sacra, kier. art. Marcin Szelest


czwartek 12 lipca, Stary Sącz, sala parafialna kościoła św. Elżbiety, godz. 19.30
„Widzieli z dala obiecaną ziemię”: polska pieśń romantyczna
Anna Mikołajczyk-Niewiedział – sopran, Katarzyna Drogosz – fortepian

piątek 13 lipca, Stary Sącz, Kino Sokół, godz 11:00

Konferencja Jubileuszowa „Wszystkie dobrodziejstwa 40-stu Starosądeckich Festiwali Muzyki Dawnej” Zarezerwuj miejsce: http://tiny.pl/gsdfz

piątek 13 lipca, Stary Sącz, kościół św. Elżbiety, godz. 19.30
Cribrum musicum
Weser-Renaissance Bremen (Niemcy), dyr. Manfred Cordes

sobota 14 lipca, Stary Sącz, kościół św. Elżbiety, godz. 19.30
…di Chiesa e di Camera
Ensemble Hildebrandt 1719

sobota 14 lipca, Stary Sącz, Kino Sokół, godz. 21.30
W salonie Marii Leszczyńskiej: królowa i synowa
Le Salon de la Paix (Francja/Polska), kier. art. Katarzyna Tomczak-Feltrin

niedziela 15 lipca, Stary Sącz, kościół św. Elżbiety, godz. 19.30
Alessandro Scarlatti: San Casimiro, rè di Polonia
Wrocławska Orkiestra Barokowa, dyr. Jarosław Thiel

Wstęp wolny. Obowiązuje zakup programu festiwalowego (w cenie 10 zł) na cały festiwal.

Skip to content