29 czerwca – 3 lipca 2022

44 Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej

41 SFMD 2019

„Viridarium musicum”.
Dyrektor artystyczny: prof. Marcin Szelest

Program:

Prolog: niedziela 7 lipca, godz 19.30, (Czerwony Klasztor-Słowacja): Klasztorne harmonie, Warsaw Harmony

Inauguracja: środa 10 lipca, godz 19.30, (Kościół św. Elżbiety): „Res plena Dei”, Capella Artemisia (Włochy)

czwartek 11 lipca, godz 19.30, (kościół Sióstr Klarysek): Joseph Haydn: „Siedem ostatnich słów Zbawiciela na krzyżu”, Musicarius

piątek 12 lipca, godz 19.30, (Kościół św. Elżbiety): Kolegium jezuickie w Braniewie, Harmonia Sacra

sobota 13 lipca, godz 19.30, (kościół Sióstr Klarysek): Zawoalowane pragnienia, Ensemble Peregrina (Szwajcaria)

sobota 13 lipca, godz 21.30, (Kościół św. Elżbiety): Pora wytchnienia, Krzysztof Urbaniak, Marcin Szelest

niedziela 14 lipca, godz 19.30, (Kościół św. Elżbiety): Muzyka z klasztoru benedyktynek w Sandomierzu, Capella Cracoviensis

Skip to content