42 Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej

8 - 12 lipca 2020

Capella Cracoviensis

7 × S: Stary Sącz, Saksonia, Spisz, Schimrak, Schütz i Scheidt

dyr. Jan Tomasz Adamus

Spiskie miasta utrzymywały w XVII wieku liczne zespoły muzyczne, które uświetniały również nabożeństwa w tamtejszych farach. Świadectwem tej dawnej świetności jest przede wszystkim repertuar zapisany w tabulaturach organowych przechowywanych obecnie w Lewoczy. Dwie z nich zawierają przede wszystkim utwory polichóralne, w tym muzykę dwóch największych mistrzów działających w Saksonii – Heinricha Schütza i Samuela Scheidta. Słynne Musicalische Exequien Schütza, napisane na okoliczność pogrzebu Heinricha II Reussa z Gery i wydane w postaci druku, który dziś znany jest tylko w niekompletnej postaci, zachowały się w całości jedynie w lewockiej tabulaturze. Styl Schütza i Scheidta, mający swoje źródło w muzyce weneckiej, naśladował z wielkim powodzeniem miejscowy organista i kompozytor Johann Schimrak, który działał w Spiskim Podgrodziu. Te zaskakujące związki repertuarowe Saksonii i Spisza prezentujemy w Starym Sączu jako lokalny przykład muzycznych peregrynacji w interpretacji cenionego krakowskiego zespołu.

Michalina Bienkiewicz, Antonina Ruda – soprany
Łukasz Dulewicz, Ilona Szczepańska – alty
Andri Khorsik, Piotr Szewczyk – tenory
Marek Opaska, Sebastian Szumski – basy
Fryderyk Mizerski – puzon
Mateusz Kowalski – viola da gamba
Jan Čižmář – teorba
Maurycy Raczyński – organy
Jan Tomasz Adamus – dyrygent

środa 8 lipca, Stary Sącz, kościół Miłosierdzia Bożego, godz. 19:30 – inauguracja Festiwalu

Skip to content