43 Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej

30 czerwca – 4 lipca 2021

Weser-Renaissance Bremen

Weser-Renaissance Bremen (Niemcy)

Dulcis amor Jesu – muzyka dawnego Gdańska

dyr. Manfred Cordes

W ramach prologu, w wykonaniu czołowego zespołu specjalizującego się w wykonawstwie muzyki ośrodków hanzeatyckich XVI i XVII wieku zabrzmią wystawne utwory wokalno-instrumentalne komponowane dla kapeli kościoła Mariackiego w Gdańsku. Główna świątynia Gdańska zatrudniała rozbudowany zespół wokalno-instrumentalny, którego kapelmistrzów wybierano w drodze konkursów: Johannes Wanning pochodził z Niderlandów, Nicolaus Zangius z Brandenburgii, a Andreas Hakenberger, urodzony na Pomorzu, otrzymał wykształcenie muzyczne w kapeli Zygmunta III w Warszawie. Gdańsk przyciągał muzyków z różnych stron Europy; wykonywano tu również utwory powstałe w kręgu kapeli warszawskiej, z którą utrzymywano ścisłe kontakty. Kompozycje gdańskich kapelmistrzów ukazywały się drukiem, przepisywano je również w Niemczech i Skandynawii. Muzyka „przybyła” do grodu nad Motławą stanowi świadectwo prężnej działalności jednego z najważniejszych ośrodków siedemnastowiecznej Rzeczpospolitej, a jednocześnie uniwersalności toposów, którym poświęcony jest tegoroczny festiwal.

niedziela 27 czerwca 2021, Stary Sącz, kościół św. Elżbiety, godz. 19:30 – Prolog Festiwalu

Skip to content