Capella Cracoviensis

7 × S: Stary Sącz, Saksonia, Spisz, Schimrak, Schütz i Scheidt dyr. Jan Tomasz Adamus Spiskie miasta utrzymywały w XVII wieku liczne zespoły muzyczne, które uświetniały również nabożeństwa w tamtejszych farach. Świadectwem tej dawnej świetności jest przede wszystkim repertuar zapisany w tabulaturach organowych przechowywanych obecnie w Lewoczy. Dwie z nich zawierają przede wszystkim utwory polichóralne, […]

Vasa Consort

Adam Jarzębski: Gościniec, albo Canzoni e concerti Vasa Consort, kier. art. Marcin Szelest Nowa edycja dzieł zebranych Adama Jarzębskiego, siedemnastowiecznego kompozytora i skrzypka związanego z dworem Zygmunta III Wazy i Władysława IV, przygotowywana przez Marcina Szelesta dla serii „Monumenta Musicae in Polonia”, będzie podstawą rzadkiego przedsięwzięcia – wykonania całego zbioru Canzoni e concerti zawierającego muzykę instrumentalną tego twórcy pisaną […]

Collegium Sans-Souci

Na dworze Fryderyka II Collegium Sans-Souci, kier. art. Ewa Mrowca-Kościukiewicz Fryderyk Wielki nie tylko szczycił się utrzymywaniem jednej z najlepszych kapel osiemnastowiecznej Europy, ale sam brał aktywny udział w życiu muzycznym swojego dworu, grając na flecie traverso. Jako mecenas sztuki przyciągał wirtuozów i kompozytorów, którzy występowali w jego zespole i pisali dla niego utwory na […]

Andrzej Zawisza

Alla maniera italiana Andrzej Zawisza – klawesyn Wybitny polski klawesynista, zwycięzca międzynarodowych konkursów i pedagog Akademii Muzycznej w Krakowie, wykona recital złożony z dzieł m.in. Girolama Frescobaldiego, Johanna Jacoba Frobergera i Matthiasa Weckmanna. Program ten ukazuje peregrynację stylu włoskiego na północ Europy. Frescobaldi, najwybitniejszy organista i klawesynista włoski pierwszych dekad XVII wieku, wynalazca i kodyfikator […]

{oh!} Orkiestra Historyczna

Amandus Ivanschiz na Jasnej Górze {oh!} Orkiestra Historyczna, kier. art. Martyna Pastuszka Paulin Amandus Ivanschiz, który urodził się i działał w Austrii, spędził wprawdzie kilka lat w Rzymie, ale nigdy nie był na Jasnej Górze. Wiele z jego licznych kompozycji zachowało się jednak w jasnogórskim archiwum. Tamtejsza kapela czerpała w XVIII wieku swój repertuar z […]