29 czerwca – 3 lipca 2022

44 Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej

Quirine van Hoek – skrzypce Cassandra Luckhardt – viola da gamba Pieter Dirksen – klawesyn

Quirine van Hoek – skrzypce

Quirine van Hoek

jest wszechstronnym muzykiem. Gra na skrzypcach współczesnych i barokowych oraz na altówce. Wykonuje partie solowe w koncertach skrzypcowych Bacha, Vivaldiego, Mozarta, Brucha, Mendelssohna i Czajkowskiego, ale sięga również po mniej znany repertuar od muzyki dawnej na instrumentach z epoki do opracowań utworów przeznaczonych na rzadko spotykane składy instrumentalne. Studiowała w konserwatorium w Utrechcie u Ilony Sie Dhian Ho i Chrisa Duindama, a w zakresie skrzypiec barokowych u Antoinette Lohmann. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w roku 2011. Występuje regularnie jako koncertmistrzyni lub solistka w zespołach Combattimento i Camerata Delft. Z akordeonistką Ellen Zijm tworzy duet De Thuiskomst. Jest chętnie zapraszana do współpracy jako koncertmistrzyni i w różnych składach kameralnych. Jej grę można usłyszeć na licznych płytach CD.

Cassandra Luckhardt – viola da gamba

Cassandra Luckhardt

zdobyła nagrodę dla najlepszego solisty na konkursie muzyki dawnej im. Van Wassenaera w Hadze w roku 1998. Od tej pory cieszy się międzynarodową renomą jako solistka, kameralistka, muzyk orkiestrowy i nauczycielka gry na wiolonczeli i violi da gamba. Występowała na koncertach i nagraniach z The Academy of Ancient Music, Il Complesso Barocco, Musica ad Rhenum i King’s Consort, a w roli solistki z orkiestrą Concertgebouw w Amsterdamie, orkiestrą symfoniczną w Anwerpii i Netherlands Chamber Orchestra. Jako ceniona kameralistka grała w całej Europie, Chinach, Australii, Japonii, Rosji, Izraelu oraz w Stanach Zjednoczonych, a przede wszystkim w swojej przybranej ojczyźnie, Holandii. Dyplom licencjacki uzyskała w Oberlin College, a dyplom magisterski w San Francisco Conservatory (USA). Kontynuowała studia w Konserwatorium Królewskim w Hadze, wieńcząc je dyplomami w zakresie violi da gamba i wiolonczeli barokowej. Jest laureatką licznych nagród, m.in. grantu Harriet Hale Woolley na studia w Paryżu, III nagrody na konkursie muzyki dawnej dla zespołów w Brugii oraz nagrody publiczności na festiwalu muzyki dawnej w Utrechcie. Gra na wiolonczeli Sebastiana Klotza (Mittenwald, ok. 1760) i na anonimowej osiemnastowiecznej gambie z północnej Europy.

Pieter Dirksen – klawesyn

Pieter Dirksen

występuje na klawesynie i organach jako solista oraz realizator partii basso continuo w różnych zespołach kameralnych. Ukończył z wyróżnieniem studia muzykologiczne w roku 1987. jest autorem licznych publikacji dotyczących muzyki barokowej na instrumenty klawiszowe. W roku 1996 otrzymał stopień doktora cum laude na podstawie dysertacji na temat muzyki klawiszowej Jana Pieterszoona Sweelincka, która uzyskała holenderską Praemium Erasmianum. Kolejne książki poświęcił Kunst der Fuge Bacha (1994), Sweelinckowi (eseje, 2002; biografia, 2021) i Scheidemannowi (2007). Zredagował edycje krytyczne dzieł Bulla, Sweelincka, Corneta, Scheidemanna, Dübena, Frobergera, Buxtehudego, Reinckena, Lübecka i Bacha. Nieustanne badania nad źródłami muzycznymi nadają szczególną jakość jego wykonaniom. Pieter Dirksen jest współdyrektorem artystycznym i klawesynistą w zespole Combattimento. Wystepował w większości krajów europejskich, USA i Kanadzie, regularnie prowadzi też kursy mistrzowskie gry na instrumentach klawiszowych. Jest organistą tytularnym słynnych organów Severijna (ok. 1650) w Cuijk. Wykładał na akademiach organowych w Haarlemie, Göteborgu, Smarano, Weener, Moskwie, Cambridge, Cuency i Palencii. Jako solista specjalizuje się w bogatym repertuarze północnoeuropejskim XVII wieku oraz w muzyce J.S. Bacha.
Skip to content