29 czerwca – 3 lipca 2022

44 Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej

Kontakt

Dyrektor Artystyczny: Marcin Szelest

Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu

ckis.wstarymsaczu.pl

tel. 18 446 16 41

Skip to content