29 czerwca – 3 lipca 2022

44 Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej

42 SFMD 2020

"Peregrynacje"

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce prowadzimy rejestrację danych kontaktowych uczestników Festiwalu.
  • Prosimy o przybycie 20 minut przed koncertem.
  • Wewnątrz budynku obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
  • Przed wejściem należy zdezynfekować ręce i poddać się pomiarowi temperatury (bezdotykowo).
  • Prosimy o zajmowanie tylko wyznaczonych przez obsługę miejsc.
  • W przypadku uczestnictwa grupowego (2 i więcej osób) konieczne jest wypełnienie formularza dla każdej osoby oddzielnie, najlepiej w krótkim po sobie odstępie czasowym.
Formularz
rejestracyjny
Program 
do druku
środa 8 lipca, Stary Sącz, kościół Miłosierdzia Bożego, godz. 19:30 – inauguracja Festiwalu

7 × S: Stary Sącz, Saksonia, Spisz, Schimrak, Schütz i Scheidt

Capella Cracoviensis, dyr. Jan Tomasz Adamus

Spiskie miasta utrzymywały w XVII wieku liczne zespoły muzyczne, które uświetniały również nabożeństwa w tamtejszych farach. Świadectwem tej dawnej świetności jest przede wszystkim repertuar zapisany w tabulaturach organowych przechowywanych obecnie w Lewoczy. Dwie z nich zawierają przede wszystkim utwory polichóralne, w tym muzykę dwóch największych mistrzów działających w Saksonii – Heinricha Schütza i Samuela Scheidta. Słynne Musicalische Exequien Schütza, napisane na okoliczność pogrzebu Heinricha II Reussa z Gery i wydane w postaci druku, który dziś znany jest tylko w niekompletnej postaci, zachowały się w całości jedynie w lewockiej tabulaturze. Styl Schütza i Scheidta, mający swoje źródło w muzyce weneckiej, naśladował z wielkim powodzeniem miejscowy organista i kompozytor Johann Schimrak, który działał w Spiskim Podgrodziu. Te zaskakujące związki repertuarowe Saksonii i Spisza prezentujemy w Starym Sączu jako lokalny przykład muzycznych peregrynacji w interpretacji cenionego krakowskiego zespołu.

Samuel Scheidt(1587–1654): Christe der du bist Tag und Licht (SSWV 19)
Johann Schimrack (zm. 1657): Lobe den Herren meine Seele
Johann Schimrack: Jauchzet dem Herren alle Welt
Samuel Scheidt: Vater unser im Himmelreich (SSWV 32)
Heinrich Schütz (1585–1672): Musicalische Exequien
I. Concert in Form einer Teutschen Begräbnis-Missa: Nacket bin ich
von Mutterleibe kommen (SWV 279)
II. Motette: Herr, wenn ich nur dich habe (SWV 280)
III. Canticum B. Simeonis: Herr, nun lässest du deinen Diener
in Friede fahren (SWV 281)

Capella Cracoviensis, fot. Wojciech Wandzel
czwartek 9 lipca, Stary Sącz, kościół Miłosierdzia Bożego, godz. 19:30

Adam Jarzębski: Gościniec, albo Canzoni e concerti

Vasa Consort, kier. art. Marcin Szelest

Nowa edycja dzieł zebranych Adama Jarzębskiego, siedemnastowiecznego kompozytora i skrzypka związanego z dworem Zygmunta III Wazy i Władysława IV, przygotowywana przez Marcina Szelesta dla serii „Monumenta Musicae in Polonia”, będzie podstawą rzadkiego przedsięwzięcia – wykonania całego zbioru Canzoni e concerti zawierającego muzykę instrumentalną tego twórcy pisaną w awangardowym stile moderno. Jarzębski w późniejszych latach wydał drukiem Gościniec, będący wierszowanym opisem siedemnastowiecznej Warszawy, ale jego Canzoni e concerti są również swoistym „Gościńcem” – owocem podróży kompozytora, które poprzedzały jego zatrudnienie na warszawskim dworze, a które obejmowały działalność w kapeli elektora brandenburskiego w Berlinie oraz peregrynację po Italii. Odnaleziony w Berlinie rękopis zbioru zachęca do odkrycia na nowo tego pomnika historii muzyki polskiej, który wprowadza nas w barwny świat wirtuozerii instrumentalnej wczesnego baroku.

Adam Jarzębski: zbiór Canzoni e concerti, wykonanie kompletne (27 utworów instrumentalnych)

Marcin Szelest
Kamila Marcinkowska-Prasad
Justyna Skatulnik
Dominika Małecka
Dominika Małecka
Katarzyna Cendlak
Justyna Młynarczyk
Krzysztof Firlus
Piotr_Młynarczyk
piątek 10 lipca, Stary Sącz, Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari, godz. 19:30

Na dworze Fryderyka II

Collegium Sans-Souci, kier. art. Ewa Mrowca-Kościukiewicz

Fryderyk Wielki nie tylko szczycił się utrzymywaniem jednej z najlepszych kapel osiemnastowiecznej Europy, ale sam brał aktywny udział w życiu muzycznym swojego dworu, grając na flecie traverso. Jako mecenas sztuki przyciągał wirtuozów i kompozytorów, którzy występowali w jego zespole i pisali dla niego utwory na najwyższym poziomie. Koncert przypomni wybór repertuaru kameralnego powstałego w kręgu króla Fryderyka, w tym owoc najsłynniejszej wizyty na berlińskim dworze, którą złożył sam Johann Sebastian Bach – sonatę na flet, skrzypce i basso continuo z dedykowanego władcy zbioru Musikalisches Opfer.

Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788): Sonata a-moll (Wq 148)
Allegretto
Adagio
Allegro assai
Jiří Čart (1708–ok. 1780): Sonata d-moll
Cantabile
Allegro non molto
Allegro
František Benda (1709–1786): Sonata a-moll
Larghetto
Vivace
Tempo di Menuet
Johann Sebastian Bach (1685–1750): Sonata sopr’il Soggetto Reale (BWV
1079)
Largo
Allegro
Andante
Allegro

Ewa Mrowca
Joanna Huszcza
Dóra Ombodi
Dóra Ombodi
Jakub Kościukiewicz
sobota 11 lipca, Stary Sącz, Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari, godz. 19:30

Alla maniera italiana

Andrzej Zawisza – klawesyn

Wybitny polski klawesynista, zwycięzca międzynarodowych konkursów i pedagog Akademii Muzycznej w Krakowie, wykona recital złożony z dzieł m.in. Girolama Frescobaldiego, Johanna Jacoba Frobergera i Matthiasa Weckmanna. Program ten ukazuje peregrynację stylu włoskiego na północ Europy. Frescobaldi, najwybitniejszy organista i klawesynista włoski pierwszych dekad XVII wieku, wynalazca i kodyfikator nowego stylu w muzyce na instrumenty klawiszowe, gromadził wokół siebie liczne grono uczniów, do których należał Froberger, późniejszy organista nadworny w Wiedniu i zapalony podróżnik, który zwiedził większość ówczesnych krajów Europy Zachodniej, zawożąc do nich swój specyficzny styl gry i kompozycji, wykształcony pod okiem Frescobaldiego. Dzięki osobistej znajomości z drezdeńskim organistą Matthiasem Weckmannem, który następnie pracował w Hamburgu, Froberger wyeksportował „włoską manierę” na północ Europy, co zaowocowało nie tylko pełną splendoru twórczością kolejnej generacji kompozytorów północnoniemieckich, ale wywarło również znaczący wpływ na wczesną twórczość Bacha. W ten sposób włoska śpiewność i diversità wyznaczyły jeden z trwale dominujących trendów w muzyce baroku.

Johann Sebastian Bach (1685–1750): Preludium h-moll (BWV 923)
Luzzasco Luzzaschi (1545–1607): Toccata del quarto tuono
Johann Jacob Froberger (1616–1661): Toccata I (Libro secondo, 1649)
Louis Couperin (1626–1661): Suite in d
Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Gavotte
Pièce de trois sortes de mouvements
Gigue
Girolamo Frescobaldi (1583–1643): Toccata terza (Libro primo,
1615/1637)
Johann Jacob Froberger: Tombeau fait à Paris sur la mort de Monsieur
Blancheroche
Thomas Tomkins (1572–1656): Ground in d (MB 40)
Matthias Weckmann (1616–1674): Toccata [IV] in a
Jean Henry d’Anglebert (1635–1691): Prélude z III Suity d-moll (1689)
Johann Sebastian Bach: V Suita francuska G-dur (BWV 810)
Allemande
Courante
Sarabande
Gavotte
Bourrée
Loure
Gigue

niedziela 12 lipca, Stary Sącz, kościół Miłosierdzia Bożego, godz. 19:30 – zakończenie Festiwalu

Amandus Ivanschiz na Jasnej Górze

{oh!} Orkiestra Historyczna, kier. art. Martyna Pastuszka

Paulin Amandus Ivanschiz, który urodził się i działał w Austrii, spędził wprawdzie kilka lat w Rzymie, ale nigdy nie był na Jasnej Górze. Wiele z jego licznych kompozycji zachowało się jednak w jasnogórskim archiwum. Tamtejsza kapela czerpała w XVIII wieku swój repertuar z różnych europejskich ośrodków, a w tym przypadku koneksje między klasztorami paulińskimi grały kluczową rolę. Rękopisy z utworami sakralnymi Ivanschiza zawędrowały zatem do sanktuarium, które od wieków stanowiło główny cel polskich peregrynacji. Ta wystawna muzyka, którą osiemnastowieczni pielgrzymi mogli usłyszeć na Jasnej Górze, w symboliczny sposób zamyka festiwal i ukazuje ponadnarodowe znaczenie duchowego centrum Rzeczpospolitej, zabrzmi zaś w wykonaniu znakomitego zespołu z Katowic, prowadzonego przez jedną z najwybitniejszych polskich skrzypaczek grających na historycznych instrumentach.

Amandus Ivanschiz (1727–1758):
Symfonia in G S.G.3
Allegro assai
Andante
Menuetto
Allegro assai
Oratorium Primum V.8a (rekonstrukcja: Maciej Jochymczyk)
Entroduzione – Allegro
Recitativo: Domine quis habitabit
Aria a due – Adagio: Et in aula conservate
Chorus – Allegro assai: O Angele moribus
Missa Solemnissima S. Ottiliae Virginis, Abbatissae ex C M.C.10
Kyrie
Christe
Kyrie
Gloria
Laudamus
Qui tollis
Quoniam
Credo
Et incarnatus
Et resurrexit
Et expecto
Et vitam
Sanctus
Benedictus. Osanna
Agnus Dei
Dona nobis

{oh!} Orkiestra Historyczna
Skip to content